Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Korzkiew w dniu 8 sierpnia 2021 roku

By 30 lipca 2021No Comments

Ostatnia aktualizacja 30 lipca 2021 przez admin

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6 w związku z § 24 Statutów Sołectw Sołtys Sołectwa Korzkiew zwołuję zebranie wiejskie Sołectwa Korzkiew w dniu 8 sierpnia 2021 r. (niedziela) o godz. 17:00. Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Korzkwi, ul. Podzamcze 11 (sala gimnastyczna).
Porządek spotkania:

    1. Otwarcie zebrania.
    2. Wybór protokolanta zebrania.
    3. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
    4. Zatwierdzenie porządku obrad.
    5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
    6. Sprawy bieżące sołectwa.
    7. Wolne wnioski.
    8. Zamkniecie zebrania.
W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 17:15 (do 30 minut id I terminu zebrania). Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

Sołtys Sołectwa Korzkiew
(-) Angelica Kulesza

Close Menu
 
20 maja 2024
Skip to content