Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie sołectwa Osiedle Łokietka 5 grudnia 2017 r.

By 28 listopada 2017No Comments

Ostatnia aktualizacja 28 listopada 2017 przez admin

Uprzejmie informuję, że na podstawie §24 statutu sołectwa (uchwała nr XIV/93/2007 Rady Gminy Zielonki z dnia 28.12.2007 r., uchwała XXXVIII/43/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 28.08.2014 r., uchwała XXVIII/64/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 29.06.2017 r ) zwołuję:
ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA OSIEDLE ŁOKIETKA

Termin zebrania:
wtorek 5.12.2017 r. o godz. 18:45
W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję Zebranie Wiejskie w drugim terminie:
wtorek 5.12.2017 r. o godz. 19:00
Miejsce zebrania:
Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach, ul. Galicyjska 17A, sala Ochotniczej Straży Pożarnej (na piętrze, wejście po schodach metalowych z boku budynku).

Proponowany porządek obrad:
1. otwarcie obrad,
2. wybór protokolanta zebrania,
3. stwierdzenie prawomocności zebrania do podejmowania uchwał,
4. ustalenie porządku obrad,
5. przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,
6. sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej,
7. uchwały, sprawy bieżące,
8. komunikaty, wolne głosy,
9. zamknięcie obrad.

Przewidywany czas zebrania około 2 godz. Uprzejmie proszę o niezawodny udział.
Przypominam, że zgodnie z §27 statutu sołectwa, uchwały mogą być podjęte jeżeli w zebraniu uczestniczy minimum 35 osób mieszkańców sołectwa (zebranie w pierwszym terminie), a 20 osób gdy zebranie odbywa się w drugim terminie.
Z protokołami poprzednich zebrań można zapoznać się poprzez stronę gminy Zielonki www.zielonki.pl zakładka NASZA GMINA/SOŁECTWA/PROTOKOŁY ZEBRAŃ WIEJSKICH (link do Biuletynu Informacji Publicznej).

Krzysztof Olawski
Sołtys sołectwa Osiedle Łokietka

Close Menu
 
21 lipca 2024
Skip to content