Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie sołectwa Osiedle Łokietka 24 czerwca 2024 roku

By 17 czerwca 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 17 czerwca 2024 przez AO

Na podstawie §24 statutu sołectwa (uchwała nr XIV/93/2007 Rady Gminy Zielonki z dnia 28.12.2007 r. ze zmianami) zwołuję:

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA OSIEDLE ŁOKIETKA
termin zebrania: poniedziałek 24.06.2024 r. o godz. 19.00
miejsce zebrania: budynek sołectwa w Zielonkach przy ul. Lawendowej 32

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie: poniedziałek 24.06.2024 r. o godz. 19.15 w tym samym miejscu i z tym samym proponowanym porządkiem obrad.

Proponowany porządek obrad:

  1. otwarcie obrad,
  2. stwierdzenie prawomocności zebrania do podejmowania uchwał,
  3. wybór protokolanta zebrania,
  4. ustalenie porządku obrad,
  5. przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,
  6. sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej w okresie pomiędzy zebraniami,
  7. sprawy bieżące, uchwały, komunikaty,
  8. zapytania, wolne głosy,
  9. zamknięcie obrad.

Przewidywany czas zebrania: około 2 godz.
Z protokołem z poprzedniego zebrania można zapoznać się poprzez stronę gminy Zielonki.
Zgodnie z § 8 pkt. 1 statutu sołectwa „Zebranie wiejskie stanowią wszyscy stali mieszkańcy sołectwa posiadający prawo wybierania do rady gminy Zielonki (czynne prawo wyborcze).”

Sołtys sołectwa Osiedle Łokietka
(-) Krzysztof Olawski

Close Menu
 
18 lipca 2024
Skip to content