Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Osiedle Łokietka w dniu 11 czerwca 2019 roku

By 4 czerwca 2019No Comments

Ostatnia aktualizacja 4 czerwca 2019 przez admin

Uprzejmie informuję, że na podstawie §24 statutu sołectwa (uchwała nr XIV/93/2007 Rady Gminy Zielonki z dnia 28.12.2007 r. ze zmianami) zwołuję zebranie wiejskie Sołectwa Osiedle Łokietka, które odbędzie się 11 czerwca 2019 r. (wtorek) o godzinie 18:45 w Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach, ul. Galicyjska 17A, sala Ochotniczej Straży Pożarnej (na piętrze, wejście po schodach metalowych z boku budynku).

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję Zebranie Wiejskie w drugim terminie 11 czerwca 2019 r. o godz. 19:00 w tym samym miejscu i z tym samym proponowanym porządkiem obrad.

Proponowany porządek obrad:

1. otwarcie obrad,
2. wybór protokolanta zebrania,
3. stwierdzenie prawomocności zebrania do podejmowania uchwał,
4. ustalenie porządku obrad,
5. przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,
6. informacja o wyborach sołtysa i rady sołeckiej przeprowadzonych w dniu 7.04.2019 r.,
7. uchwały, sprawy bieżące,
8. komunikaty, wolne głosy, zapytania,
9. zamknięcie obrad.

Przewidywany czas zebrania około 3 godz.
Uprzejmie proszę mieszkańców sołectwa o niezawodny udział. Przypominam, że zgodnie z §27 statutu sołectwa, uchwały mogą być podjęte jeżeli w zebraniu uczestniczy minimum 35 osób mieszkańców sołectwa (zebranie w pierwszym terminie), a 20 osób gdy zebranie odbywa się w drugim terminie. Z protokołem poprzedniego zebrania można zapoznać się na stronie www.zielonki.pl.

 

                                                                                Sołtys Sołectwa Osiedle Łokietka
                                                                                        (-) Krzysztof Olawski

Close Menu
 
14 lipca 2024
Skip to content