Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Owczary 14 września 2018 roku

By 6 września 2018No Comments

Ostatnia aktualizacja 6 września 2018 przez admin

Sołtys Sołectwa Owczary zaprasza mieszkańców Owczar na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 14.09.2018 r. tj. piątek o godz. 18:30 w budynku wielofunkcyjnym w Owczarach ul. Długa 27.
W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję Zebranie Wiejskie w drugim terminie.
Drugi termin zebrania 14.09.2018 r. godz. 18:40
Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

Na zebranie został zaproszony:
Wójt Gminy Zielonki P. Bogusław Król.
Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór protokolanta zebrania.
3. Stwierdzenie prawomocności zebrania do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
planu rzeczowo – finansowego wydatków Sołectwa Owczary na 2019 r.
7. Sprawy bieżące sołectwa:
– informacja dotycząca wyborów samorządowych w 2018 roku
– informacja dotycząca montażu progu zwalniającego na ulicy Zacisznej
8. Dyskusja, wolne wnioski.
9. Zamknięcie zebrania.
Proszę o niezawodne przybycie

Sołtys Sołectwa Owczary
(-) Ryszard Krawczyk

Close Menu
 
14 kwietnia 2024
Skip to content