Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Owczary 15 listopada 2019 roku

By 5 listopada 2019No Comments

Ostatnia aktualizacja 5 listopada 2019 przez admin

Na podstawie §25, ust. 2 oraz §27 ust. 6 w związku §24 pkt 1 Statutu Sołectwa Sołtys Sołectwa Owczary zaprasza na zebranie Wiejskie Sołectwa Owczary, które odbędzie się 15 listopada 2019 r. (piątek) o godzinie 18:45 w Budynku Wielofunkcyjnym w Owczarach, ul. Długa 27.
Porządek spotkania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku zebrania.
4. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.
5. Podjęcie uchwały budżetowej na 2020 rok.
6. Sprawy bieżące sołectwa.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie zebrania.
W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 19.00. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian. Protokół z poprzedniego zebrania znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Zielonki. Z protokołem można się również zapoznać pół godziny przed rozpoczęciem zebrania.

Sołtys Sołectwa Owczary
(-) Iwona Siesiowicz

Close Menu
 
23 maja 2024
Skip to content