Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Owczary 24 czerwca 2022 roku

By 14 czerwca 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 14 czerwca 2022 przez AO

Na podstawie § 25, ust. 2 oraz § 27, ust. 6 w związku z § 24 pkt 1 Statutu Sołectwa sołtys Sołectwa Owczary zaprasza na zebranie wiejskie sołectwa Owczary, które odbędzie się 24 czerwca 2022 r. (piątek) o godzinie 19:00 w Budynku Wielofunkcyjnym w Owczarach ul. Długa 27.
Porządek spotkania:

  • Otwarcie zebrania.
  • Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
  • Zatwierdzenie porządku zebrania.
  • Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania z dnia 05.11.2021 r.
  • Informacja na temat wymiany pieców i obowiązku złożenia deklaracji CEEB – spotkanie z Ekodoradcą Urzędu Gminy Zielonki.
  • Sprawy bieżące sołectwa – wolne wnioski.
  • Zakończenie zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 19:15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.
Informuję, że protokoły z poprzednich zebrań z dnia 23 lipca 2021 r. oraz 05.11.2021 r. są dostępne na stronie internetowej Gminy Zielonki.

Z protokołami można się również zapoznać pół godziny przed rozpoczęciem zebrania.

Sołtys Sołectwa Owczary
(-) Iwona Siesiowicz

Close Menu
 
22 czerwca 2024
Skip to content