Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie Wiejskie Sołectwa Owczary – 27 kwietnia 2018 roku

By 19 kwietnia 2018No Comments

Ostatnia aktualizacja 19 kwietnia 2018 przez admin

Sołtys Sołectwa Owczary zwołuje Zebranie Wiejskie Sołectwa Owczary w dniu 27 kwietnia 2018 r. (piątek) o godz. 18.30 w budynku wielofunkcyjnym w Owczarach ul. Długa 27. W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie w drugim terminie. Drugi termin zebrania: 27 kwietnia 2018 r. godz. 18.40. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

Proponowany porządek zebrania:

 

1.Otwarcie zebrania.
2. Wybór protokolanta zebrania.
3. Stwierdzenie prawomocności zebrania do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
6. Sprawy bieżące sołectwa:
– Informacje o wykonanych inwestycjach w 2017 r.
– Rozliczenie z wynajmu budynku za 2017 r.
– Informacja w sprawie budowy wieży bazowej na Dolinie.

7. Dyskusja, wolne wnioski.
8. Zamknięcie zebrania.
Na zebranie zostali zaproszeni: Wójt Gminy Zielonki Bogusław Król oraz pełnomocnik firmy Orange Polska S.A

Sołtys Sołectwa Owczary
(-) Ryszard Krawczyk

Close Menu
 
25 lipca 2024
Skip to content