Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie sołectwa Owczary 28 października

By 18 października 2016No Comments

Ostatnia aktualizacja 18 października 2016 przez admin

Sołtys Sołectwa Owczary zaprasza mieszkańców Owczar na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 28.10.2016 r. tj. piątek o godz. 18:00 w Budynku wielofunkcyjnym w Owczarach ul. Długa 27.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję Zebranie Wiejskie w drugim terminie.
Drugi termin zebranua 28.10.2016 r. godz. 18:10. Data, miejsce oraz proponiwany porządek obrad bez zmian.

Na zebranie został zaproszony Wójt Gminy Zielonki p. Bogusław Król
Proponowany porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór protokolanta zebrania.
3. Stwierdzenie prawomocności zebrania do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie:
– planu rzeczowa-finansowego Sołectwa Owczary na 2017 r.
7. Sprawy bieżące sołectwa.
8. Dyskusja, wolne wnioski.
9. Zamknięcie zebrania.

Proszę o niezawodne przybycie.
                                                                                                                 Sołtys Sołectwa Owczary
                                                                                                                    (-) Ryszard Krawczyk

 

Close Menu
 
18 lipca 2024
Skip to content