Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Owczary w dniu 14 czerwca 2019 r.

By 3 czerwca 2019No Comments

Ostatnia aktualizacja 3 czerwca 2019 przez admin

Na podstawie §25 ust. 2 oraz §27 ust. 6 w związku z § 24 pkt 1 Statutu Sołectwa zwołuję zebranie wiejskie Sołectwa Owczary w dniu 14 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 19:00. Zebranie odbędzie się w Budynku Wielofunkcyjnym w Owczarach ul. Długa 27.

Porządek spotkania:

1. Otwarcie zebrania.

2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.

5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia sołtysa do dokonywania zmian planu rzeczowo-finansowego wydatków sołectwa.

6. Sprawy bieżące sołectwa.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godzinie 19:15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

Protokół z poprzedniego zebrania znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Zielonki. Z protokołem można się również zapoznać pół godziny przed rozpoczęciem zebrania.

 

                                                                                   Sołtys Sołectwa Owczary
                                                                                        (-) Iwona Siesiowicz

Close Menu
 
25 czerwca 2024
Skip to content