Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Pękowice 12 czerwca 2024 roku

By 13 czerwca 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 13 czerwca 2024 przez AO

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6, w związku z § 24 pkt 1 Statutów Sołectw Sołtys sołectwa Pękowice zwołuje zebranie wiejskie sołectwa Pękowice na dzień 12.06.2024 r. o godzinie 17:30. Zebranie odbędzie się w budynku sołeckim w Pękowicach, ul. Na Błonie 2.

Porządek spotkania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.
  5. Sprawy bieżące sołectwa.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 17:45. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

Protokół z poprzedniego zebrania zostanie wyłożony do wglądu 15 min przed rozpoczęciem zebrania oraz dostępny jest na stronie internetowej www.zielonki.pl (zakładka: Nasza Gmina – Sołectwa – Protokoły).

Sołtys Sołectwa Pękowice
(-) Adam Dąbrowski

Close Menu
 
17 lipca 2024
Skip to content