Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Pękowice 12 grudnia 2021 roku

By 18 listopada 202123 lutego, 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 23 lutego 2022 przez AO

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6 w związku z § 24 pkt 1 Statutów Sołectw Sołtys Sołectwa Pękowice wwołuję zebranie wiejskie sołectwa Pękowice na dzień 12.12.2021 r.  o godzinie 14:00.
Zebranie odbędzie się w Centrum Integracji Społecznej ul. Galicyjska 17A, Zielonki na dużej sali.
Porządek spotkania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.
  5. Sprawy bieżące sołectwa.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego wydatków sołectwa na 2021 rok.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie zebrania.

 

Na godzinę 16:00 zaproszony został Ekodoradca z Urzędu Gminy Zielonki, który przedstawi bieżące działania, opowie o realizowanych projektach udzieli porad i informacji.
W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono  o godz. 14.15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

Sołtys Sołectwa Pękowice
(-) Adam Dąbrowski

Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content