Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Pękowice 14 grudnia 2019 roku

By 5 grudnia 2019No Comments

Ostatnia aktualizacja 5 grudnia 2019 przez admin

Na podstawie §25, ust. 2 oraz §27 ust. 6 w związku §24 pkt 1 Statutu Sołectwa zwołuję zebranie wiejskie Sołectwa Pękowice na dzień 14 grudnia 2019 roku (sobota) o godzinie 16:00. Zebranie odbędzie się w Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach, ul. Galicyjska 17A.
Porządek spotkania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.
5. Sprawy bieżące sołectwa.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego wydatków sołectwa na 2020 rok.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie zebrania.
W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godzinie 16:15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

 

Sołtys Sołectwa Pękowice
(-) Adam Dąbrowski

Close Menu
 
16 kwietnia 2024
Skip to content