Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie Wiejskie Sołectwa Pękowice 28 sierpnia 2022 roku.

By 23 sierpnia 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 23 sierpnia 2022 przez AO

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6 w związku z § 24 pkt 1 Statutów Sołectw zwołuję zebranie wiejskie Sołectwa Pękowice na dzień 28.08.2022 r. o godzinie 15:00.
Zebranie odbędzie się w Budynku Sołeckim w Pękowicach,ul. Na Błonie 2.

Porządek spotkania:

 1. Otwarcie zebrania.

 2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.

 3. Zatwierdzenie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.

 5. Sprawy bieżące sołectwa.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie projektu planu rzeczowo-finansowego na rok 2023 r.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zagospodarowania pomieszczeń mieszczących się w
  budynku, stanowiącym składnik mienia komunalnego przekazanego sołectwu do użytkowania, zlokalizowanym w Pękowicach przy ul. Na Błonie 2.

 8. Wolne wnioski.

 9. Zamknięcie zebrania.


W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie.
Rozpocznie się ono o godz. 15.15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

Sołtys Sołectwa Pękowice
(-) Adam Dąbrowski

Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content