Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Pękowice 5 czerwca 2022 roku

By 30 maja 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 30 maja 2022 przez AO

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6 w związku z § 24 pkt 1 Statutów Sołectw zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Pękowice na dzień 5.06.2022 r. o godzinie 16:30. Zebranie odbędzie się w nowym budynku przy korcie tenisowym w Pękowicach, ul. Na Błonie 2.

Porządek spotkania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.
  5. Sprawy bieżące sołectwa.
  6. Podjęcie uchwały wyrażającej wolę przejęcia do użytkowania budynku w Pękowicach, ul. Na Błonie 2.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 16.45. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

Sołtys sołectwa Pękowice
(-) Adam Dąbrowski

Close Menu
 
18 lipca 2024
Skip to content