Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Pękowice 9 września (2)

By 3 września 2018No Comments

Ostatnia aktualizacja 3 września 2018 przez admin

Sołtys Sołectwa Pękowice zwołuje zebranie wiejskie Sołectwa Pękowice dnia 9 września 2018 r., o godz. 15:00 (I termin) lub w razie braki kworum o godz. 15:15 (II termin; data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian).
Zebranie odbędzie się u sołtysa Jerzego Buczaka, Pękowice, ul. Ojcowska 13.
Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
5. Podjęcie uchwał w sprawie planu rzeczowo-finansowego wydatków sołectwa Pękowice na 2019 r. (Budżet) i upoważnienia sołtysa do dokonywania zmian w planie w trakcie danego roku budżetowego.
6. Sprawy bieżące sołectwa.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie zebrania.

Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców:
Sołtys Sołectwa Pękowice (Jerzy Buczak )

Close Menu
 
20 lipca 2024
Skip to content