Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie sołectwa Pękowice dnia 11.08.2019 r.

By 31 lipca 2019No Comments

Ostatnia aktualizacja 31 lipca 2019 przez admin

Na podstawie §25 ust. 2 oraz §27 ust. 6 w związku z §24 pkt 1 Statutu Sołectwa zwołuję zebranie wiejskie Sołectwa Pękowice na dzień 11 sierpnia (niedziela) o godz. 15:00. Zebranie odbędzie się w altanie na Błoniach Pękowickich.

 Porządek spotkania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.
5. Sprawy bieżące sołectwa.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 15:15 (do 30 minut od I terminu zebrania).
Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad pozostają bez zmian.

Sołtys Sołectwa PĘKOWICE
(-) Adam Dąbrowski

Close Menu
 
25 czerwca 2024
Skip to content