Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Przybysławice 12 marca 2017 roku

By 7 marca 2017No Comments

Ostatnia aktualizacja 7 marca 2017 przez admin

Sołtys Sołectwa Przybysławice zaprasza na Zebranie Wiejskie  Sołectwa Przybysławice, które odbędzie się 12 marca 2017 roku  (niedziela) o  godzinie  17.00.  w Budynku Wielofunkcyjnym w Przybysławicach, ul Krakowska 39

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowanych uchwał.
3. Wybór protokolanta.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
6. Podjęcie uchwał: – w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości komunalnych w obrębie Przybysławice na rzecz Województwa Małopolskiego.
7. Sprawy bieżące.
8. Dyskusja, wnioski mieszkańców.
9.  Zamknięcie obrad.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuje zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 17.15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian                                                                                                                                               

           Sołtys  
(-) Aleksander Tabor

Close Menu
 
21 lipca 2024
Skip to content