Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Przybysławice 14 grudnia 2022 r.

By 6 grudnia 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 6 grudnia 2022 przez AW

Na podstawie § 25 ust 2 oraz § 27 ust. 6, w związku z § 24 pkt 1 Statutu Sołectwa Sołtys Sołectwa Przybysławice zaprasza na Zebranie Wiejskie Sołectwa Przybysławice, które odbędzie się 14 grudnia 2022 roku (środa) o godzinie 17.00 w Budynku Wielofunkcyjnym w Przybysławicach, ul Krakowska 39.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowanych uchwał.
  3. Wybór protokolanta.
  4. Zatwierdzenie porządku obrad.
  5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
  6. Sprawy bieżące dotyczące wykorzystania budżetu w roku 2022.
  7. Dyskusja, wnioski mieszkańców.
  8. Zamknięcie obrad.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuje zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 17.15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

Sołtys
(-) Aleksander Tabor

Close Menu
 
17 czerwca 2024
Skip to content