Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie Wiejskie sołectwa Przybysławice 18 marca 2018 roku

By 12 marca 2018No Comments

Ostatnia aktualizacja 12 marca 2018 przez admin

Sołtys Sołectwa Przybysławice zaprasza na Zebranie Wiejskie sołectwa Przybysławice,  które odbędzie się 18 marca 2018 roku (niedziela) o  godzinie  17.00. w Budynku Wielofunkcyjnym w Przybysławicach. ul Krakowska 39.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowanych uchwał.
3. Wybór protokolanta.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
6. Sprawy bieżące (poprawa jakości nawierzchni ul. Słonecznej, informacja nt. zakupionej działki, przedstawienie informacji z prac w Klubie Seniora, informacja w sprawie budowy szkoły i nowej koncepcji otuliny OPN)
7. Dyskusja, wnioski mieszkańców.
8. Zamknięcie obrad.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuje zebranie wiejskie w drugim terminie.
Rozpocznie się ono   o godz. 17.15.
Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.                                                                 

Sołtys
 (-) Aleksander Tabor

Close Menu
 
21 lipca 2024
Skip to content