Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie Wiejskie sołectwa Przybysławice 18 marca 2018 roku

By 12 marca 2018No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 12 marca 2018 przez admin

Sołtys Sołectwa Przybysławice zaprasza na Zebranie Wiejskie sołectwa Przybysławice,  które odbędzie się 18 marca 2018 roku (niedziela) o  godzinie  17.00. w Budynku Wielofunkcyjnym w Przybysławicach. ul Krakowska 39.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowanych uchwał.
3. Wybór protokolanta.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
6. Sprawy bieżące (poprawa jakości nawierzchni ul. Słonecznej, informacja nt. zakupionej działki, przedstawienie informacji z prac w Klubie Seniora, informacja w sprawie budowy szkoły i nowej koncepcji otuliny OPN)
7. Dyskusja, wnioski mieszkańców.
8. Zamknięcie obrad.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuje zebranie wiejskie w drugim terminie.
Rozpocznie się ono   o godz. 17.15.
Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.                                                                 

Sołtys
 (-) Aleksander Tabor

Close Menu
 
25 lutego 2024
Skip to content