Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Przybysławice 24 lutego 2019 roku

By 5 lutego 2019No Comments

Ostatnia aktualizacja 5 lutego 2019 przez admin

Sołtys Sołectwa Przybysławice zaprasza na Zebranie Wiejskie Sołectwa Przybysławice, które odbędzie się 24 lutego 2019 roku (niedziela) o godzinie 17:30 w Budynku Wielofunkcyjnym w Przybysławicach, ul. Krakowska 39.
Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.
3. Wybór protokolanta.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
6. Podjecie uchwał:
– w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy lokalu w Budynku Wielofunkcyjnym (pizzeria).
7. Sprawy bieżące.
8. Dyskusja, wnioski mieszkańców.
9. Zamknięcie obrad.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuje zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 17:45. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

                                                                                                                                   Sołtys Sołectwa Przybysławice
                                                                                                                                            (-) Aleksander Tabor

Close Menu
 
25 lipca 2024
Skip to content