Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie sołectwa Przybysławice 25 czerwca 2023 roku

By 31 maja 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 31 maja 2023 przez AO

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6 w związku z § 24 pkt 1 Statutu Sołectwa sołtys sołectwa Przybysławice zaprasza na zebranie wiejskie sołectwa Przybysławice, które odbędzie się 25 czerwca 2023 roku (niedziela) o godzinie 19.00 w Budynku Wielofunkcyjnym w Przybysławicach, ul. Krakowska 39.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowanych uchwał.
  3. Wybór protokolanta.
  4. Zatwierdzenie porządku obrad.
  5. Przyjęcie protokołu z zebrania z dnia 5 września 2022 roku.
  6. Przyjęcie protokołu z zebrania z dnia 14 grudnia 2022 roku.
  7. Sprawy bieżące dotyczące wykorzystania budżetu w roku 2023.
  8. Dyskusja, wnioski mieszkańców.
  9. Zamknięcie obrad.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 19:15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

 

Sołtys Sołectwa Przybysławice
(-) Aleksander Tabor

Close Menu
 
22 lipca 2024
Skip to content