Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Przybysławice 26 września 2021 roku

By 16 września 2021No Comments

Ostatnia aktualizacja 16 września 2021 przez admin

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6 w związku z § 24 pkt 1 Statutów Sołectw Sołtys Sołectwa Przybysławice zaprasza na zebranie wiejskie sołectwa Przybysławice, które odbędzie się 26 września 2021 roku (niedziela) o godzinie 18:00 w Budynku Wielofunkcyjnym w Przybysławicach, ul. Krakowska 39.
Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.
  3. Wybór protokolanta.
  4. Zatwierdzenie porządku obrad.
  5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
  6. Przyjęcie uchwały w sprawie planu rzeczowo-finansowego sołectwa na 2022 rok.
  7. Wybór przedstawiciela sołectwa do Gminnej Rady Seniorów.
  8. Zajęcie stanowiska w sprawie pisma dot. wynajmu sali w budynku wielofunkcyjnym na działalność sportową.
  9. Sprawy bieżące.
  10. Dyskusja, wolne wnioski.
  11. Zamknięcie obrad

  W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuje zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 18:15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.
  W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 (COVID 19) proszę o przestrzeganie zalecanych środków ostrożności: maseczka, zachowanie odpowiedniej odległości od pozostałych osób, dezynfekcja rąk po wejściu do budynku.

  Sołtys Sołectwa Przybysławice
  (-) Aleksander Tabor

Close Menu
 
23 maja 2024
Skip to content