Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Przybysławice 29 września 2019 roku

By 11 września 2019No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 11 września 2019 przez admin

Na podstawie §25 ust. 2 oraz §27 ust. 6, w związku z §24 pkt 1 Statutu Sołectwa Sołtys Sołectwa Przybysławice zaprasza na Zebranie Wiejskie Sołectwa Przybysławice, które odbędzie się 29 września 2019 roku (niedziela) o godzinie 17:30 w Budynku Wielofunkcyjnym w Przybysławicach, ul. Krakowska 39.
Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.
3. Wybór protokolanta.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
6. Podjęcie uchwał:
– w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego wydatków sołectwa na 2020 rok.
7. Sprawy bieżące.
8. Dyskusja, wnioski mieszkańców.
9. Zamknięcie obrad.
W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 17:45. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

Sołtys Sołectwa Przybysławice
(-) Aleksander Tabor

Close Menu
 
5 grudnia 2023
Skip to content