Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Przybysławice 29 września 2019 roku

By 11 września 2019No Comments

Ostatnia aktualizacja 11 września 2019 przez admin

Na podstawie §25 ust. 2 oraz §27 ust. 6, w związku z §24 pkt 1 Statutu Sołectwa Sołtys Sołectwa Przybysławice zaprasza na Zebranie Wiejskie Sołectwa Przybysławice, które odbędzie się 29 września 2019 roku (niedziela) o godzinie 17:30 w Budynku Wielofunkcyjnym w Przybysławicach, ul. Krakowska 39.
Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.
3. Wybór protokolanta.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
6. Podjęcie uchwał:
– w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego wydatków sołectwa na 2020 rok.
7. Sprawy bieżące.
8. Dyskusja, wnioski mieszkańców.
9. Zamknięcie obrad.
W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 17:45. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

Sołtys Sołectwa Przybysławice
(-) Aleksander Tabor

Close Menu
 
26 maja 2024
Skip to content