Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie Wiejskie Sołectwa Przybysławice 4 września 2022 roku.

By 23 sierpnia 2022No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 23 sierpnia 2022 przez AO

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6 w związku z § 24 pkt 1 Statutów Sołectwa zwołuję zebranie wiejskie Sołectwa Przybysławice w dniu 4.09.2022 r. (niedziela) o godzinie 19:00 w Budynku Wielofunkcyjnym w Przybysławicach, ul. Krakowska 39.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
  3. Wybór protokolanta.
  4. Zatwierdzenie porządku obrad.
  5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
  6. Przedstawienie i zatwierdzenie uchwałą projektu wydatków sołectwa na rok 2023.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie ograniczenia prędkości pojazdom na ul. Źródlanej do 30 km/h oraz opracowania regulaminu parkowania dla parkingu przy ul. Zamkowej.
  8. Sprawy bieżące.
  9. Dyskusja i wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 19:15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

Sołtys Sołectwa Przybysławice
(-) Aleksander Tabor

Close Menu
 
28 lutego 2024
Skip to content