Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie sołectwa Trojanowice 10 października 2021 roku

By 27 września 2021No Comments

Ostatnia aktualizacja 27 września 2021 przez admin

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6, w związku z § 24 pkt 1 Statutu Sołectwa Sołtys Sołectwa Trojanowice zwołuje zebranie wiejskie sołectwa Trojanowice w dniu 10.10.2021 r. (niedziela) o godzinie 16:00 w Budynku Wielofunkcyjnym w Trojanowicach, Trojanowice, ul. Krakowska 120 (parter budynku).
Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
  5. Przyjęcie uchwały w sprawie planu rzeczowo-finansowego sołectwa na 2022 rok.
  6. Przyjęcie uchwały w sprawie poprawy standardu dróg rolniczych.
  7. Wybór przedstawiciela sołectwa do Gminnej Rady Seniorów.
  8. Sprawy bieżące sołectwa i wolne wnioski.
  9. Zakończenie zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono  o godz. 16:15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad – bez zmian.
Z protokołem poprzedniego zebrania można się zapoznać na stronie internetowej Gminy Zielonki www.zielonki.pl zakładka Nasza Gmina Sołectwa Protokoły z zebrań wiejskich.

Sołtys Sołectwa Trojanowice
(-) Krzysztof Gaweł

Close Menu
 
19 kwietnia 2024
Skip to content