Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Trojanowice 20 listopada 2022 roku

By 7 listopada 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 7 listopada 2022 przez AO

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6, w związku z § 24 pkt 1 Statutu Sołectwa zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Trojanowice w dniu 20.11.2022 r. (Niedziela) o godzinie 16:00 w Budynku Wielofunkcyjnym w Trojanowicach, Trojanowice, ul. Krakowska 120 (parter budynku).

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
  5. Przyjęcie uchwały w sprawie planu rzeczowo-finansowego sołectwa na 2023 r.
  6. Sprawy bieżące sołectwa i wolne wnioski.
  7. Zakończenie zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 16:15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad – bez zmian.
Z protokołem poprzedniego zebrania można się zapoznać na stronie internetowej Gminy Zielonki www.zielonki.pl zakładka Nasza Gmina Sołectwa Protokoły z zebrań wiejskich.

Sołtys Sołectwa Trojanowic
(-) Krzysztof Gaweł

Close Menu
 
13 kwietnia 2024
Skip to content