Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Trojanowice 5 grudnia 2021 roku

By 19 listopada 202123 lutego, 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 23 lutego 2022 przez AO

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6, w związku z § 24 pkt 1 Statutu Sołectwa Sołtys Trojanowice zwołuje zebranie wiejskie sołectwa Trojanowice w dniu 05.12.2021 r. (Niedziela) o godzinie 16:00 w Budynku Wielofunkcyjnym  w Trojanowicach, Trojanowice, ul. Krakowska 120 (parter budynku)
Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
  5. Informacja o kontroli palenisk.
  6. Wymiana pieców – spotkanie z Eco Doradcą.
  7. Sprawy bieżące sołectwa i wolne wnioski.
  8. Zakończenie zebrania.

 

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono  o godz. 16:15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad – bez zmian.
Z protokołem poprzedniego zebrania można się zapoznać na stronie internetowej Gminy Zielonki www.zielonki.pl zakładka Nasza Gmina Sołectwa Protokoły z zebrań wiejskich.

                                                                                                 Sołtys Sołectwa Trojanowice
                                                                                                 (-) Krzysztof Gaweł

 

Close Menu
 
21 kwietnia 2024
Skip to content