Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Węgrzce 15 listopada 2021 roku

By 4 listopada 2021No Comments

Ostatnia aktualizacja 4 listopada 2021 przez admin

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6 w związku z § 24 pkt 1 Statutów Sołectw Sołtys Sołectwa Węgrzce zwołuje zebranie wiejskie sołectwa Węgrzce w dniu 15 listopada 2021 r. /poniedziałek/ o godzinie 18.00.
Zebranie odbędzie się w BUDYNKU WIEJSKIM /Dom Weselny Vangelis przy OSP/ przy ul. A3 nr 1
Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie dwóch protokołów z poprzednich zebrań.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  – w sprawie opinii dotyczącej zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości, stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 272;
  – woli przejęcia w użytkowanie działki nr 388 przy ul. A5;
  – woli przejęcia w użytkowanie działki nr 48 przy ul. C8;
  – woli przejęcia w użytkowanie budynku Kółka Rolniczego przy ul. C3;
  – zaopiniowanie uchwały w sprawie projektu budżetu środków sołeckich na rok 2022.
 6. Konsultacje społeczne dotyczące opracowania wielowariantowej koncepcji dla zadania “Budowa suchego zbiornika na cieku Sudół Dominikański w km 6+400 w m. Węgrzce”.
 7. Sprawy bieżące sołectwa.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 18:15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

Protokół z poprzedniego zebrania zostanie wyłożony do wglądu na sali 15 min. przed rozpoczęciem zebranie oraz dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.zielonki.pl.

Sołtys sołectwa Węgrzce
(-) Magdalena Listoś

 

 

Close Menu
 
14 lipca 2024
Skip to content