Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie Wiejskie Sołectwa Węgrzce 19 czerwca 2024 roku

By 12 czerwca 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 12 czerwca 2024 przez AO

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6, w związku z § 24 pkt 1 Statutu Sołectwa zwołuję zebranie Wiejskie Sołectwa Węgrzce w dniu 19 czerwca 2024 roku (środa) o godzinie 18:30. Zebranie odbędzie się w Budynku Wiejskim Dom Weselny Vangelis przy OSP, ul. A3 nr 1.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
 5. Uchwała ne 1/2024 o sprzedaży mienia z rodowodem sołeckim, stanowiącego część działki ewidencyjnej nr 106/27 (przyłączenie do działki nr 106/19 i 135).
 6. Sprawy bieżące sołectwa w zakresie kompetencji powiatu – informacja zaproszonych radnych Starostwa Powiatowego.
 7. Sprawy bieżące sołectwa w zakresie kompetencji gminy:
  – koncepcja radnego Tomasza Kosteckiego dotycząca likwidacji boiska do siatkówki plażowej przy pętli na ul. C22
  – koncepcja radnego Tomasza Kosteckiego dotycząca przywrócenia koszy do gry w koszykówkę na boisku przy pętli na ul. C22
  – informacja o stanie zaawansowania prac przy oświetleniu na Osiedlu Wojskowym
  – omówienie tematu braku zgody GDDKiA na wyznaczenia przejścia dla pieszych przez ul. Warszawską w rejonie nowych przystanków autobusowych.
 8. Informacja zaproszonych gości gminnych:
  – Wójt Mirosław Golanko
  – zaproszeni Radni Gminy Zielonki
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 18:45. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian. Protokół z poprzedniego zebrania zostanie wyłożony do wglądu na sali 15 min. przed rozpoczęciem zebrania oraz dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.zielonki.pl.

 

Sołtys Sołectwa Węgrzce

(-) Magdalena Listoś

Close Menu
 
17 lipca 2024
Skip to content