Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Węgrzce 21 listopada 2019 roku

By 13 listopada 2019No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 13 listopada 2019 przez admin

Na podstawie §25, ust. 2 oraz §27 ust. 6 w związku §24 pkt 1 Statutu Sołectwa zwołuję zebranie wiejskie Sołectwa Węgrzce w dniu 21 listopada 2019 r. (czwartek) o godzinie 19:00. Zebranie odbędzie się w Budynku Wiejskim/Dom Weselny Vangelis przy OSP przy ul. A3 nr 1.
Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.
5. Podjęcie uchwał.
6. Sprawy bieżące sołectwa.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie zebrania.
W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 19:15. Data i miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian. protokół z poprzedniego zebrania zostanie wyłożony do wglądu na sali 15 min. przed rozpoczęciem zebrania.
W trakcie zebrania odbędzie się:
– podsumowanie działań sołtysa i rady soleckiej w roku 2019;
– prezentacja i zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego sołectwa oraz planowanych działań sołtysa i rady sołeckiej w roku 2020;
– wystawienie prac studentów dotycząca koncepcji zagospodarowania parku wiejskiego przy ul. C5.

Sołtys Sołectwa Węgrzce
(-) Magdalena Listoś

Close Menu
 
22 lutego 2024
Skip to content