Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Węgrzce 21 listopada 2019 roku

By 13 listopada 2019No Comments

Ostatnia aktualizacja 13 listopada 2019 przez admin

Na podstawie §25, ust. 2 oraz §27 ust. 6 w związku §24 pkt 1 Statutu Sołectwa zwołuję zebranie wiejskie Sołectwa Węgrzce w dniu 21 listopada 2019 r. (czwartek) o godzinie 19:00. Zebranie odbędzie się w Budynku Wiejskim/Dom Weselny Vangelis przy OSP przy ul. A3 nr 1.
Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.
5. Podjęcie uchwał.
6. Sprawy bieżące sołectwa.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie zebrania.
W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 19:15. Data i miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian. protokół z poprzedniego zebrania zostanie wyłożony do wglądu na sali 15 min. przed rozpoczęciem zebrania.
W trakcie zebrania odbędzie się:
– podsumowanie działań sołtysa i rady soleckiej w roku 2019;
– prezentacja i zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego sołectwa oraz planowanych działań sołtysa i rady sołeckiej w roku 2020;
– wystawienie prac studentów dotycząca koncepcji zagospodarowania parku wiejskiego przy ul. C5.

Sołtys Sołectwa Węgrzce
(-) Magdalena Listoś

Close Menu
 
21 lipca 2024
Skip to content