Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Węgrzce 7 października 2022

By 3 października 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 3 października 2022 przez AO

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6, w związku z § 24 pkt 1 Statutów Sołectw zwołuję zebranie wiejskie Sołectwa Węgrzce w dniu 7 października 2022 r. (piątek) o godzinie 19.00.
Zebranie odbędzie się w Budynku Wiejskim/Dom Weselny Vangelis przy OSP/ przy ul. A3 nr 1.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich zebrań.
 5. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany lokalizacji przystanku autobusowego przy ul. A10.
 6. Podjęcie uchwały o przejęciu w utrzymanie zieleńca na rondzie Wyspiańskiego.
 7. Podjęcie uchwały o lokalizacji progu zwalniającego na ul. C20.
 8. Podjęcie uchwały o lokalizacji progów zwalniających na ul. B5.
 9. Podsumowanie budżetu sołeckiego roku 2022 – prezentacja.
 10. Podjęcie uchwały o budżecie w ramach środków sołeckich na rok 2023.
 11. Sprawy bieżące sołectwa:
  – wniosek mieszkańców o budowę przejścia dla pieszych przy ul. B4 w rejonie sklepu Euro informacja o lokalizacji znaków B-35 „zakaz postoju” na ul. C1,
  – dyskusja na temat rozwoju terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectwa Węgrzce ze szczególnym uwzględnieniem boiska przy ul. C22 i wniosku mieszkańców o jego likwidację lub zastosowanie rozwiązań alternatywnych.
 12. Informacje gości /p. wójt Bogusław Król, p. radny Jarosław Raźny/.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 19.15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

Protokoły z poprzednich zebrań zostaną wyłożone do wglądu na sali 15 min. przed rozpoczęciem zebrania oraz dostępne są do wglądu na stronie internetowej www.zielonki.pl.

 

Sołtys sołectwa Węgrzce
(-) Magdalena Listoś

Close Menu
 
16 czerwca 2024
Skip to content