Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Węgrzce w dniu 17 września 2021 roku

By 9 września 2021No Comments

Ostatnia aktualizacja 9 września 2021 przez admin

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6 w związku z § 24 pkt 1 Statutów Sołectw Sołtys Sołectwa Węgrzce zwołuje zebranie wiejskie Sołectwa Węgrzce w dniu 17 września 2021 r. (piątek) o godzinie 19:00.
Zebranie odbędzie się w Budynku Wiejskim/Dom Weselny Vangelis przy OSP ul. A3 nr 1.
Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  – woli przejęcia w użytkowanie działki nr 388 przy ul. A5
  – woli przyjęcia w użytkowanie działki nr 48 przy ul. C8
  – woli przejęcia w użytkowanie budynku Kółka Rolniczego przy ul. C3
 6. Informacja o wydatkowaniu środków z budżetu sołeckiego w roku 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie projektu budżetu środków sołeckich na rok 2022.
 8. Wybór przedstawiciela do Gminnej Rady Seniora.
 9. Sprawy bieżące sołectwa.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie zebrania.

  W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 19:15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

  Protokół z poprzedniego zebrania zostanie wyłożony do wglądu na sali 15 min. przed rozpoczęciem zebrania oraz dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.zielonki.pl                                                                                                                                 
  Sołtys Sołectwa Węgrzce

  (-) Magdalena Listoś

Close Menu
 
22 lipca 2024
Skip to content