Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Wola Zachariaszowska 14 września 2018 roku

By 7 września 2018No Comments

Ostatnia aktualizacja 7 września 2018 przez admin

Sołtys Sołectwa Wola Zachariaszowska zwołuje zebranie wiejskie Sołectwa Wola Zachariaszowska w dniu 14.09.2018 r. o godzinie 20:00.
Zebranie odbędzie się w Sali Księżycowej w Budynku Wielofunkcyjnym w Woli Zachariaszowskiej, ul. Św. Floriana 19.
Porządek spotkania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.
5. Podjęcie uchwały o przyjęciu planu rzeczowo – finansowego wydatków sołectwa na rok 2019.
6. Sprawy bieżące sołectwa i wolne wnioski.
7. Zamkniecie zebrania.

W Przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 20:15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.
Z protokołem poprzedniego zebrania można zapoznać się na stronie internetowej gminy Zielonki lub w miejscu zebrania na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

Sołtys Sołectwa Wola Zachariaszowska
(-) Artur Kwiecień

Close Menu
 
14 lipca 2024
Skip to content