Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Wola Zachariaszowska 16 grudnia 2022 roku

By 8 grudnia 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 8 grudnia 2022 przez AO

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6, w związku z § 24 pkt 1 Statutu Sołectwa sołtys sołectwa Wola Zachariaszowska zwołuje zebranie wiejskie sołectwa Wola Zachariaszowska w dniu 16 grudnia 2022 r. (piątek) o godzinie 18:00. Zebranie odbędzie się w Budynku Wielofunkcyjnym w Woli Zachariaszowskiej, ul. Św. Floriana 19.

Porządek spotkania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.
  5. Sprawy bieżące sołectwa mi wolne wnioski.
  6. Zamknięcie zebrania.

Protokół z poprzedniego zebrania znajduje się na stronie Urzędu Gminy Zielonki i będzie do wglądu w miejscu zebrania na 30 minut przed rozpoczęciem spotkania.
W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 18:15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

 

Sołtys Sołectwa Wola Zachariaszowska
(-) Artur Kwiecień

Close Menu
 
25 czerwca 2024
Skip to content