Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Wola Zachariaszowska 27 września 2019 roku

By 20 września 2019No Comments

Ostatnia aktualizacja 20 września 2019 przez admin

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6, w związku z § 24 pkt 1 Statutu Sołectwa Sołtys Sołectwa Wola Zachariaszowska zwołuje zebranie wiejskie w dniu 27 września 2019 r. (piątek) o godzinie 19:00 w Sali Księżycowej w budynku wielofunkcyjnym Wola Zachariaszowska, ul. św. Floriana 19.

Porządek spotkania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia w użytkowanie od Gminy Zielonki działki przy ul. Akacjowej.
6. Podjęcie uchwały o przyjęciu planu rzeczowo-finansowego wydatków sołectwa na rok 2020.
7. Sprawy bieżące sołectwa i wolne wnioski.
8. Zamknięcie zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 19:15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.
Z protokołem poprzedniego zebrania można zapoznać się na stronie internetowej gminy Zielonki lub w miejscu zebrania na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

Sołtys Sołectwa Wola Zachariaszowska
(-) Artur Kwiecień

Close Menu
 
20 lipca 2024
Skip to content