Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie Wiejskie Sołectwa Wola Zachariaszowska 8 września 2023 roku

By 1 września 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 1 września 2023 przez AO

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6, w związku z § 24 pkt 1 Statutów Sołectw zwołuję zebranie wiejskie Sołectwa Wola Zachariaszowska w dniu 08.09.2023 r. (piątek) o godzinie 18:00. Zebranie odbędzie się w Budynku Wielofunkcyjnym w Woli Zachariaszowskiej, ul. Św. Floriana 19.

Porządek spotkania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzednich zebrań.
  5. Sprawy bieżące sołectwa i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie zebrania.

Protokoły z poprzednich zebrań znajdują się na stronie Urzędu Gminy Zielonki i będą do wglądu w miejscu zebrania na 30 minut przed rozpoczęciem spotkania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie.

Rozpocznie się ono o godzinie 18:15, data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

 

Sołtys Sołectwa Wola Zachariaszowska

(-) Artur Kwiecień

Close Menu
 
18 lipca 2024
Skip to content