Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie Wiejskie Sołectwa Wola Zachariaszowska – 9 września 2022 roku.

By 2 września 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 2 września 2022 przez AO

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6 w związku z § 24 pkt 1 Statutów Sołectw zwołuję zebranie wiejskie Sołectwa Wola Zachariaszowska w dniu 09.09.2022 r. (piątek) o godzinie 18.45.
Zebranie odbędzie się w Budynku Wielofunkcyjnym w Woli Zachariaszowskiej ul. św. Floriana 19.

Porządek spotkania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.
  5. Podjęcie uchwały o przyjęciu planu rzeczowo finansowego wydatków sołectwa na rok 2023.
  6. Sprawy bieżące sołectwa i wolne wnioski.
  7. Zamknięcie zebrania.

Protokół z poprzedniego zebrania znajduje się na stronie U.G Zielonki i będzie do wglądu w miejscu zebrania na 30 minut przed rozpoczęciem spotkania. W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 19.00, data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

 

Sołtys Sołectwa Wola Zachariaszowska
(-) Artur Kwiecień

Close Menu
 
25 czerwca 2024
Skip to content