Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie sołectwa Zielonki 11 czerwca 2023 roku

By 1 czerwca 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 1 czerwca 2023 przez AO

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6 w związku z § 24 pkt 1 Statutu Sołectwa zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Zielonki w dniu 11 czerwca 2023 roku (niedziela) o godzinie 18:00. Zebranie odbędzie się w Budynku CIS Zielonki, ul. Galicyjska 17 A.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.
 3. Zatwierdzenie porządku zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania.
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2022 r.
 6. Sprawy bieżące sołectwa.
 7. Podjęcie uchwał:
  a) o ustanowieniu służebności gruntowej.
 8. Informacja Wójta Gminy o inwestycjach w sołectwie.
 9. Wnioski i zapytania.
 10. Zakończenie zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania w pierwszym terminie, zwołuję drugi termin zebrania na godz. 18:15. Data i miejsce zebrania bez zmian.

 

Sołtys Sołectwa Zielonki
(-) Władysław Orzechowski

Close Menu
 
25 czerwca 2024
Skip to content