Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Zielonki 2 lipca 2017 roku

By 23 czerwca 2017No Comments

Ostatnia aktualizacja 23 czerwca 2017 przez admin

Sołtys  Sołectwa Zielonki zwołuje zebranie wiejskie Sołectwa Zielonki w dniu 02.07.2017 o godzinie 18.30. Zebranie odbędzie się w budynku CIS Zielonki ul. Galicyjska 17 A.

Proponowany porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania
2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał
3. Zatwierdzenie porządku zebrania
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2016 roku
6. Sprawy bieżące sołectwa
7. Informacja Wójta o inwestycjach w sołectwie w 2017 roku
8. Wnioski i zapytania
9. Zamknięcie zebrania
W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania w pierwszym terminie, zwołuję drugi termin zebrania na godz. 18.45. Data i miejsce  zebrania bez zmian.

 

Sołtys Sołectwa Zielonki
(-) Władysław Orzechowski

Close Menu
 
16 czerwca 2024
Skip to content