Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Zielonki 30 września 2018 roku

By 20 września 2018No Comments

Ostatnia aktualizacja 20 września 2018 przez admin

Sołtys Sołectwa Zielonki zwołuje zebranie wiejskie Sołectwa Zielonki w dniu 30.09.2018 o godzinie 18:30. Zebranie odbędzie się w Budynku CIS Zielonki ul. Galicyjska 17A.
Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku zebrania.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
5. Podjęcie uchwał:
– Uchwały budżetowej na 2019 r.
– Uchwały nazwy ulicy w sołectwie
– Uchwały w sprawie zmiany granic sołectwa Zielonki
6. Informacja o pracach w sołectwie.
7. Informacja Wójta Gminy o inwestycjach w sołectwie w 2018 roku.
8. Wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie zebrania.
10. Spotkanie z kandydatami na Wójta i Radnych Gminy Zielonki.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania w pierwszym terminie, zwołuję drugi termin zebrania na godz. 18:45. Data i miejsce zebrania bez zmian.

                                                                                          Sołtys Sołectwa Zielonki
                                                                                       (-) Władysław Orzechowski

Close Menu
 
24 czerwca 2024
Skip to content