Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Zielonki 30 września 2018 roku

By 20 września 2018No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 20 września 2018 przez admin

Sołtys Sołectwa Zielonki zwołuje zebranie wiejskie Sołectwa Zielonki w dniu 30.09.2018 o godzinie 18:30. Zebranie odbędzie się w Budynku CIS Zielonki ul. Galicyjska 17A.
Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku zebrania.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
5. Podjęcie uchwał:
– Uchwały budżetowej na 2019 r.
– Uchwały nazwy ulicy w sołectwie
– Uchwały w sprawie zmiany granic sołectwa Zielonki
6. Informacja o pracach w sołectwie.
7. Informacja Wójta Gminy o inwestycjach w sołectwie w 2018 roku.
8. Wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie zebrania.
10. Spotkanie z kandydatami na Wójta i Radnych Gminy Zielonki.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania w pierwszym terminie, zwołuję drugi termin zebrania na godz. 18:45. Data i miejsce zebrania bez zmian.

                                                                                          Sołtys Sołectwa Zielonki
                                                                                       (-) Władysław Orzechowski

Close Menu
 
25 lutego 2024
Skip to content