Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Zielonki 4 czerwca 2022 roku

By 23 maja 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 23 maja 2022 przez AO

Na podstawie § 25 ust.2 oraz § 27 ust. 6 w związku § 24 pkt 1 Statutu Sołectwa zwołuję zebranie wiejskie Sołectwa Zielonki w dniu 04.06.2022 (sobota) o godzinie 18:00. Zebranie odbędzie się w Budynku CIS, Zielonki ul. Galicyjska 17 A.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.
 3. Zatwierdzenie porządku zebrania.
 4. Informacje o inwestycjach w sołectwie.
 5. Sprawy sołeckie:
  Uchwała o ustanowieniu „Święta stroju krakowskiego w sołectwie Zielonki”
  Nadanie nazwy „Kolorowa” dla nowej ulicy w sołectwie
  Wydanie opinii w sprawie organizacji ruchu drogowego na ul. Widokowej
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zakończenie zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania w pierwszym terminie, zwołuję drugi termin zebrania na godz. 18:15. Data i miejsce zebrania bez zmian.

Sołtys Sołectwa Zielonki
(-) Władysław Orzechowski

Close Menu
 
24 kwietnia 2024
Skip to content