Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie w Owczarach 3 listopada 2017 r

By 30 października 2017No Comments

Ostatnia aktualizacja 30 października 2017 przez admin

Sołtys Sołectwa Owczary zaprasza mieszkańców Owczar na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 3 listopada 2017 r, tj. w piątek o godz. 17.30 w budynku wielofunkcyjnym w Owczarach ul. Długa 27.
W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie w drugim terminie tj o godz. 17.40. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

Proponowany porządek zebrania:
1.Otwarcie zebrania.
2.wybór protokolanta zebrania.
3. Stwierdzenie prawomocności zebrania do podejmowania uchwał
4. Zatwierdzenie porządku obrad
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: planu rzeczowo-finansowego wydatków Sołectwa Owczary na 2018 r
7. Informacje dotyczące:
– budowy kanalizacji – ul.Topolowa, ul. Gielniówka,
– budowy wieży bazowejna ulicy Dolina – wystąpienie przedstawiciela Orange
8. Sprawy bieżące sołectwa; dyskusja, wolne wnioski.
9. Zamknięcie zebrania.

 

Sołtys Sołectwa Owczary
(-) Ryszard Krawczyk

Close Menu
 
17 czerwca 2024
Skip to content