Skip to main content
search
FENIKS - woda i kanalizacja

Zgłaszanie nadużyć finansowych i nieprawidłowości

By 10 lipca 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 10 lipca 2024 przez DC

flaga Rzeczpospolitej Polskiej biało czerwona , flaga Unii Europejskiej żółte gwiazdy na niebieskim tle,, flaga Funduszy Europejskich - niebieskie tło i 3 gwiazdy - żółta,czerwona i biała
Zielonki dnia 10.07.2024
W związku z realizacją Projektu pn „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki w obszarze aglomeracji Kraków – V etap” Gmina Zielonki informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.
Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.
Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów, w szczególności w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.
Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem poniższych narzędzi:
• adresu e-mail: naduzycia.feniks@mfipr.gov.pl
• formularza dostępnego pod adresem: https://www.gov.pl/web/nfosigw/zglaszanie-naduzyc
Co należy zgłaszać: Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli Beneficjenta i instytucji wdrażających Program FEniKS.
Zasady jakimi kieruje się Instytucja Zarządzająca:
1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.
2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.
4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.

 

Close Menu
 
18 lipca 2024
Skip to content