Skip to main content
search
FENIKS - woda i kanalizacja

Zgłaszanie niezgodności z KPP lub KPON

By 10 lipca 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 10 lipca 2024 przez DC

flaga Rzeczpospolitej Polskiej biało czerwona , flaga Unii Europejskiej żółte gwiazdy na niebieskim tle,, flaga Funduszy Europejskich - niebieskie tło i 3 gwiazdy - żółta,czerwona i biała
Zielonki dnia 10.07.2024

W związku z realizacją Projektu pn „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki w obszarze aglomeracji Kraków – V etap” Gmina Zielonki informuje o możliwości zgłaszania do Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Wdrażającej podejrzenia o niezgodności realizacji Projektu lub działań Beneficjenta z Kartą Praw Podstawowych (KPP) lub Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych (KPON).
Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności Projektu z postanowieniami KPP lub KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektu lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):
-poczty tradycyjnej – w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, lub Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa,
-skrzynki nadawczej e-PUAP Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Ministerstwa Klimatu i Środowiska lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
-formularza internetowego e-Nieprawidłowości, dostępnego na stronie www.feniks.gov.pl,
-mechanizmu sygnalistycznego rozumianego jako dedykowany adres e-mail: rownosc.feniks@mfipr.gov.pl lub naduzycia.feniks@mfipr.gov.pl .

 

Close Menu
 
17 lipca 2024
Skip to content