Skip to main content
search
Ogłoszenia

Zgłoszenia do projektu „Dobry Czas na Biznes – KOM”

By 5 października 201613 marca, 2022No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 13 marca 2022 przez AO

DCB KOM 750x200 2Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (MARR S.A.) informuje, iż w dniach  10.10.2016 – 31.10.2016 roku przyjmować będzie zgłoszenia do projektu „Dobry Czas na Biznes – KOM”
Dokumenty można składać: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 – 15:00

Kto może ubiegać się o udział w projekcie?
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo
lub bezrobotne) w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniem działalności gospodarczej,
z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, które należą
do co najmniej jednej z poniższych grup:
1) osób powyżej 50 roku życia,
2) osób długotrwale bezrobotnych,
3) osób z niepełnosprawnościami,
4) osób o niskich kwalifikacjach,
5) kobiet.
Kryterium wieku kandydata weryfikowane jest w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego.
Warunki ubiegania się o udział w projekcie oraz uczestnictwa w nim zostały określone w:
– Regulamin rekrutacji w projekcie „Dobry czas na biznes – KOM”
– Regulamin przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie „Dobry czas na biznes – KOM”

 

Close Menu
 
28 września 2023
Skip to content