Skip to main content
search
Aktualności

Zielonki na podium Rankingów – przypominamy sukcesy 2022 roku

By 2 stycznia 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 2 stycznia 2023 przez TN

Zajęcia wysokiego, II miejsca w „Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej” z pewnością możemy zaliczyć do największych sukcesów naszej gminy w 2022 roku.

To już XVIII edycji Ranking Samorządów Rzeczpospolitej, w którym niezależna kapituła dokonuje oceny miast, miast na prawach powiatu oraz gmin w Polsce. Ranking opiera się na czterech kategoriach:
— trwałość ekonomiczno-finansowa, gdzie analizowane były takie czynniki jak pozyskiwanie środków z funduszy zewnętrznych, zarządzanie finansami, zwiększanie dochodów własnych;
— trwałość społeczna – na ten wskaźnik składały się działania związane z budową społeczeństwa obywatelskiego oraz działania związane z poprawą jakości życia mieszkańców na badanych obszarach;
— trwałość środowiska – aspekty związane z ochroną środowiska;
zarządzanie urzędem i współpraca między samorządami – współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz zarządzanie urzędem.
Wszystkie kategorie są oceniane na podstawie łącznie 50 wskaźników.

Dane są analizowane przez Kapitułę, w której skład wchodził m.in. Jerzy Buzek — były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Bogusław Chrabota — Redaktor naczelny „Rzeczpospolitej” oraz Hanna Wawrowska — szef projektu „Rzeczpospolita. Życie Regonów”.

Gmina Zielonki podczas ostatniej edycji zajęła bardzo wysokie drugie miejsce. Jest to znaczący awans w perspektywie ostatnich trzech lat, ponieważ w edycji XVII i XVI gmina zajmowała 11 miejsce w rankingu. Odpowiednio w 2021 roku z wynikiem prawie 55 pkt na 100 możliwych (ze stratą 13 pkt do lidera – gminy Wielka Wieś) oraz blisko 65 pkt (ze stratą niewiele ponad 16 pkt do lidera gminy Kleszczów) w 2020. Miniony rok to już ponad 88 punktów (ze stratą blisko 7 pkt do lidera – gminy Wielka Wieś). Pierwsze pięć miejsc rankingu jest zdecydowanie zdominowane przez gminy tak zwanego „obwarzanka Krakowskiego” – I miejsce wspomniana już Wielka Wieś, III Zabierzów oraz V Michałowice. Miejsce IV zajęła gmina Wisznice z województwa lubelskiego.

To nie jedyne wyróżnienia naszej gminy. W rankingu Serwisu Samorządowego PAP „Gmina dobra do życia” w 2022 roku Zielonki zajęły II miejsce w Małopolsce. Zestawienie opierało się na analizie 63 wskaźników takich jak poziom edukacji, dochody gminy, walory krajobrazowe. W tym zestawieniu na pierwszym miejscu znalazło się miasto Kraków a na trzecim gmina Wielka Wieś.

Kolejnym wyróżnieniem Zielonek było trzecie miejsce w „Rankingu Gmin Małopolskich 2022” organizowanego przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji. W tym rankingu analizowano 17 wskaźników dotyczących wydatków na inwestycje, stopnia zadłużenia demografii czy pozyskiwania funduszy unijnych. Na I miejscu sklasyfikowano Niepołomice, na II miejscu Wielką Wieś. W rankingu nie brano pod uwagę miast na prawach powiatu.

Do tak wysokich pozycji przyczyniają się zapewne nie tylko działania związane bezpośrednio z pracą w obrębie gminy, ale również współpracy w ramach Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa. W ramach Stowarzyszenia realizowane są zadania, umożliwiające zwiększenie aktywności obszarach związanych z aktywizacją społeczeństwa, promocją unikatowych obszarów przyrodniczych, historycznych i kulturowych.
MS

Close Menu
 
24 kwietnia 2024
Skip to content