Skip to main content
search
Aktualności

Zinwentaryzują zabytkowe nagrobki, kapliczki i tablice pamiątkowe

By 22 lipca 2015No Comments

Ostatnia aktualizacja 22 lipca 2015 przez admin

kolaż miniaturaStowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki we współpracy z Biblioteką Publiczną w Zielonkach zrealizuje projekt edukacyjny pt. „Non omnis moriar – dziedzictwo kulturowo-historyczne gminy Zielonki.” Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki, wartość projektu to 9400 zł, dofinansowanie w wysokości 7 tys. zł pochodzi pochodzi z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach zadania publicznego w zakresie nauki szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2015 roku pt.: „Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne”; wkład Stowarzyszenia to 2,4 tys. zł.

Od 3 sierpnia do listopada 2015 r. uczestnicy projektu studenci Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Jana Pawła II sporządzą fotograficzną i inwentaryzacyjną dokumentację zabytkowych nagrobków, pomników, kaplic oraz tablic pamiątkowych znajdujących się na terenie gminy Zielonki. Swoje prace inwentaryzacyjne uzupełnią konsultacjami historyczno-archiwalnymi historyka Sylwii Białowiejskiej – Chuchmacz i studenta historii UJPII Jana Bulaka. Opracowane zostaną karty ewidencyjne cmentarzy parafialnych w Zielonkach i w Korzkwi zawierające: informacje administracyjne i adresowe, daty powstania cmentarzy, ich przynależność do wyznania, informacje o najstarszych i najciekawszych nagrobkach, a także dokumentacja fotograficzna.
Aby zaszczepić w młodzieży pamięć o przeszłości i zachęcić do odwiedzania starych, zapomnianych mogił, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki wraz biblioteką planują we wrześniu zorganizować grę terenową, która stanie się żywą lekcją historii. Jesienią mają się również odbyć  dwie prelekcje dla uczniów wygłoszone w Zespole Szkół w Zielonkach oraz w Zespole Szkół w Korzkwi. Zwieńczeniem realizacji zadania będzie wystawa prac fotograficznych (powstałych podczas inwentaryzacji) w holu Biblioteki w Zielonkach oraz spotkanie podsumowujące dla wszystkich zainteresowanych tematem. Efekty prac studentów historii oraz konkretne informacje o terminach planowanych wydarzeń związanych z inwentaryzacją będzie na bieżąco udostępniać  Biblioteka Publiczna w Zielonkach na swojej stronie internetowej w zakładce: „Izba Regionalna”: tutaj 

KŁK 

2.miejsce W. Niemtur
kolaż duży
II mi. gimn P. Grabowski
Close Menu
 
23 maja 2024
Skip to content