Skip to main content
search
Aktualności

Zmiany w ustawach: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym oraz ordynacji podatkowej

By 27 stycznia 2016No Comments

Ostatnia aktualizacja 27 stycznia 2016 przez admin

Wójt Gminy Zielonki informuje, iż w związku z wprowadzonymi od 1 stycznia 2016 roku zmianami w ustawach: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym oraz ordynacji podatkowej, należy pamiętać o następujących zmianach:

– nie będą wydawane decyzje podatkowe, a tym samym nie będzie pobierany podatek, jeżeli jego kwota za cały rok nie przekroczy 6,49 zł,
– w przypadku, gdy kwota podatku nie przekroczy 100 zł, podatek należy zapłacić jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty,
–  uległy zmianie przeliczniki następujących użytków rolnych:
• grunty pod rowami (oznaczone geodezyjnie W) – przelicznik 0,2 od 1 ha fizycznego gruntu,
• użytki rolne zabudowane (oznaczone geodezyjnie Br-R, Br-Ł, Br-Ps) – przelicznik 1,0 od 1 ha fizycznego gruntu bez względu na użytek rolny,
• grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (oznaczone geodezyjnie jako Lzr) – przelicznik 0,2 od 1 ha fizycznego gruntu, Lzr nadal pozostają zwolnione z opodatkowania.

Oznacza to, że w przypadku podatnika posiadającego użytki rolne, których przeliczniki uległy zmianie od 2016 roku, zmienia się także powierzchnia przeliczeniowa jego gruntów. W większości jednak przypadków zmiany te nie będą skutkować utratą bądź powstaniem gospodarstwa rolnego. Utrata gospodarstwa nastąpi tylko w przypadku, gdy powierzchnia fizyczna jak i przeliczeniowa gruntów nie przekroczy 1 hektara. Wobec takich użytków w 2016 roku zastosowana zostanie stawka podatkowa dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego.

 

Close Menu
 
23 lipca 2024
Skip to content