Skip to main content
search
Poradnik dla mieszkańca

Zmiany w ustawie o ochronie przyrody

By 2 stycznia 2017No Comments

Ostatnia aktualizacja 2 stycznia 2017 przez admin

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody, która znosi dotychczas obowiązujące ograniczenia dla właścicieli nieruchomości prywatnych w zakresie usuwania drzew i krzewów rosnących na działce. Dotychczas wycięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości było możliwe po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości. Odpowiedzi na najczęściej zadawane w tej sprawie pytania publikuje Ministerstwo Środowiska: link

Zezwolenia nie było wymagane w przypadku drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm nad ziemią nie przekraczał 35 cm dla topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej platanu klonolistnego oraz 25 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Zgodnie z nowymi przepisami bez zezwolenia można wyciąć drzewa lub krzewy na prywatnej posesji pod warunkiem jednak, że ich usunięcie nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zezwolenie nie jest również wymagane w przypadku drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. W innych wypadkach o zezwolenie trzeba będzie się starać, ale dopiero w odniesieniu do drzew, których obwód (mierzony na wysokości 130 cm) przekroczył 100 cm dla gatunków szybkorosnących, takich jak topola, wierzba, kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, robinia akacjowa oraz platan klonolistny oraz 50 cm dla pozostałych gatunków.
Przepisy nowej ustawy upraszczają również zasady naliczania opłat za usunięcie drzew i krzewów, gdy usunięcie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zgodnie z treścią uchwalonej ustawy opłata za usunięcie drzewa ustalana będzie poprzez pomnożenie liczby centymetrów obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawki opłaty. Opłata za usunięcie krzewu ustalana będzie poprzez pomnożenie liczby metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej krzewami i stawki. Obniżeniu uległy przy tym maksymalne stawki opłat – zgodnie z nowymi przepisami stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekroczyć 500 zł (za jeden centymetr obwodu pnia), a za usuwanie krzewów 200 zł (za metr kwadratowy powierzchni).
Nowela przewiduje też, że jeśli zobowiązany do uzyskania zezwolenia wytnie drzewo bez zgody urzędu, zapłaci karę. Wyniesie ona dwukrotność opłaty za wycinkę.
Rada gminy będzie mogła w formie aktu prawa miejscowego zmienić stawki opłaty oraz zwiększyć katalog przypadków zwolnionych z konieczności posiadania zezwolenia na usunięcie drzew.
Przepisy nowej ustawy będą stosowane również dla wszystkich spraw rozpoczętych w 2016 roku i niezakończonych ostateczną decyzją przed 31 grudnia 2016, z zastrzeżeniem, że kwota opłaty nie może być wyższa niż naliczona według poprzednich stawek.
Referat Gospodarki Komunalnej UG Zielonki

Close Menu
 
18 lipca 2024
Skip to content